Velkommen til Martinus Konferencer


Se optagelser fra konferencen november 2016 på Martinus Institut om religion, videnskab og evolution

Formålet med konferencerne på Martinus Institut og på Martinus Center Klint er at skabe dialog mellem åndelige og kulturelle strømninger i samtiden og Martinus’ analyser. Hver gang inviteres en eller flere gæster, der har særlig viden inden for et givet felt eller på anden vis har bidraget til den offentlige debat.

Konferencerne er et åbent og dialogisk forum, der henvender sig til alle med interesse for dagens tema. Det er ikke nødvendigt at have et forudgående kendskab til Martinus´ analyser.

Næste konference

1-dags Konference på Martinus Institut
PLANTEBASERET KOST OG SUNDHED

Lørdag den 15. september 2018 kl. 10.00 – 15.30
Pris kr. 350,- inkl. frokost, kaffe, te og kage
Frokost og kagebord er 100% vegansk.

Flere og flere vælger at spise grønnere. Nye plantebaserede produkter vinder frem i supermarkederne. Og overraskende mange unge har valgt at leve vegansk. Det handler om miljø, etik og sundhed.

Konferencen ser på den voksende interesse for vegansk og plantebaseret kost i dag. Hvorfor er det blevet populært at gå plantebaseret? Hvordan påvirker det vores krop? Hvad siger den nyeste forskning? Og hvordan kan man på simple og praktiske måder udnytte kostens store potentiale til at behandle sygdomme og til at få et sundere liv?

Oplægsholderne er læge Tobias Schmidt Hansen og klinisk diætist Maria Felding, der er forfattere til bogen ”Den plantebaserede kost”. Derudover er der oplæg af Ole Therkelsen og af formand for Dansk Vegetarisk Forening, Kenneth Ibsen.

Vel mødt til en dag, der står i planternes tegn, og hvor frokost og kagebord er 100% vegansk.

Online tilmelding

Læs hele programmet

Alle konferencerne

Se optagelser fra konferencen november 2016 på Martinus Institut om religion, videnskab og evolution

Billederne er fra konferencen “Kan livet efter livet efterforskes videnskabeligt?” juni 2014 afholdt i Martinus Center Klint med deltagelse af bl.a. professor i social antropologi, Rane Willerslev.

Kommende konferencer

Martinus Center Klint, Lørdag 26. maj kl. 10 til søndag 27. maj 2018 Weekend konference om kreativitet, kunst og innovation:
NYE PERSPEKTIVER PÅ NUTIDEN

Læs programmet her

Tidligere konferencer

Martinus Institut, lørdag den 25. november 2017
1 dags konference: Bevidsthedens mysterium

Læs programmet her

Martinus Center Klint, maj 2017
Weekendkonference om psyke, krop og sundhed

Vi vil på konferencen se på nogle af de brydninger, der i disse år finder sted indenfor sundhedsområdet. Vi er ifølge visse iagttagere vidne til et begyndende paradigmeskifte, som udfordrer det materialistiske paradigme, der er dominerende i dag. På konferencen udforsker vi, hvilke forandringer der konkret er tale om, og hvad de videre perspektiver er for vores forståelse af sundhed og behandling af sygdomme.

Konferencen byder på et helhedsorienteret program, hvor både den fysiske og psykiske dimension indgår – ligesom der vil indgå teoretiske perspektiver såvel som egne erfaringer, konkrete case stories og praktiske redskaber, man kan tage med hjem.

Som gæster har vi inviteret Peter Lund Frandsen, der er leder af Institut for Integreret Behandling i København, samt praktiserende psykolog Kim Nygaard, der er faglig leder på Psykoterapeutisk Institut i Århus. Desuden vil der være oplæg af Rune Östensson, Sören Grind og Jens Christian Hermansen, der vil kaste lys over weekendens tema.

Martinus Institut, november 2016
1-dags konference om religion, videnskab og evolution: Hvor kommer vi fra, hvem er vi og hvor er vi på vej hen?

Se konferencen på video

Den danske fysiker og kemiker Hans Christian Ørsted skrev et tobindsværk med titlen ”Ånden i naturen”. Albert Einstein mente, at videnskab uden religion var ”lam”, og at religion uden videnskab var ”blind”. Og da Martinus engang holdt et foredrag i Studenterforeningen om atomernes mikroverden, sad Niels Bohr på første række. Er der plads til sådanne perspektiver og nysgerrighed i naturvidenskab i dag?

Den røde tråd for konferencen er menneskehedens ældste spørgsmål: Hvor kommer vi fra, hvem er vi, og hvor er vi på vej hen? Vi skal i løbet af dagen se på mulige svar på disse spørgsmål – og vil komme indover såvel kvantefysik, bevidsthedsforskning og evolutionsteori som filosofi og Martinus Kosmologi.

Dagen byder på tre oplæg med erfarne og kyndige folk, alle med særlig ekspertise inden for netop deres felt. Der indgår et gæsteoplæg af Holger Bech Nielsen, der er professor emeritus ved Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet.

Derudover vil der være oplæg af Ole Therkelsen og Alex Riel, der vil kaste lys over dagens tema ud fra Martinus’ analyser og perspektivere og sammenholde med øvrige teorier og viden på området.

Martinus Institut, november 2015
1-dags konference om økonomi, bæredygtighed og Martinus’ verdensbillede: Vær den forandring du ønsker at se i verden

Vi befinder os ifølge Martinus i en brydningstid. Én kultur er ved at gå under og en ny kultur er ved at fødes. Man kan se eksempler på dette indenfor en lang række områder – køns- og familiemønstre der er i opbrud, nye politiske strømninger der er under vejs, forbrugere der efterspørger etisk ansvarlighed og økologi og ønsker at bidrage til en mere bæredygtig verden, holistiske sundheds- og behandlingssystemer der vinder frem, en voksende interesse for spiritualitet som en vigtig del af livet men uden religiøs fundamentalisme og ikke mindst en hastigt voksende mængde litteratur, forskning og dokumentarer om alle disse ting.

Martinus Institut på Frederiksberg og Martinus Center i Klint vil de kommende år afholde en række konferencer, der sætter fokus på den brydningstid vi lever i, i dialog med Martinus’ omfattende værk, Det Tredje Testamente. De kriser og spændinger, som kendetegner tiden netop nu, beskriver Martinus som en ny verdensepokes fødselsveer.

Til dagens konference vil vi se på økonomi og bæredygtighed. Til dette formål har vi inviteret gæstetaler Ross Jackson, der vil tale om emnet om formiddagen. Om eftermiddagen vil Karin Jansson tale om det med udgangspunkt i Martinus’ analyser. Karin er underviser på Martinus Center og mangeårig kursusholder og redaktør på et tidsskrift om økologi. Der vil være mulighed for spørgsmål og dialog med både Ross og Karin.

Martinus Center Klint, juni 2015
1-dags konference: Hvordan skaber vi ny mening og sammenhæng i en kriseramt og splittet verden?

På konferencen vil vi se på et udvalg af samtidige forståelsesrammer og livsformer, der udfordrer skellet mellem videnskab og spiritualitet og tilbyder nye progressive løsninger på de udfordringer, der præger tilværelsen netop nu. Det vil vi gøre i dialog med Martinus’ analyse af, at en ny verdenskultur, baseret på en videnskab om det åndelige, er under skabelse.

Der indgår et gæsteoplæg af Hanne Bess Boelsbjerg, som er ph.d. stipendiat på Københavns Universitet, hvor hun bl.a. forsker i den betydning en religiøs livsopfattelse har for kræftpatienters perspektiv på deres sygdom.

Martinus Center Klint, juni 2014
1-dags konference: Kan livet efter livet udforskes videnskabeligt?

(– dette var den første Martinus Konference)

Den videnskabelige tanke er blevet disciplineret på en måde, der hæmmer udforskningen af livets åndelige spørgsmål, såsom hvad der sker når vi dør. På denne konference vil vi gerne udfordre den traditionelle arbejdsdeling mellem videnskab og religion. Det gør vi ved at stille spørgsmålstegn ved nogle af videnskabens grundlæggende antagelser, og dermed også de begrænsninger, der hindrer videnskaben i at bidrage til et nyt livssyn og en ny verdenskultur.

Der indgår et gæsteoplæg af Rane Willerslev, som er professor i antropologi ved Aarhus universitet og deltager i programmet “Livet efter livet” på DR2.