kreativitet, kunst og innovation

Weekend konference om kreativitet, kunst og innovation: NYE PERSPEKTIVER PÅ NUTIDEN

Lørdag 26. maj kl. 10 til søndag 27. maj kl. 13
Pris m/ bolig kr. 875 u/ bolig kr. 600
Konferencen afholdes i Martinus Center Klint

Der kan tilkøbes frokost og aftensmad lørdag, samt morgenmad og frokost søndag.

Online Reservation

Kreativitet er en vital del af vores tilværelse. Indenfor kunsten er den en kilde til originale udtryk. I vores personlige liv er den en ressource til forandring og udvikling. Og indenfor videnskab, ledelse og økonomi er den katalysatoren bag vækst og innovation. Hvordan kan vi bruge kreativiteten i det ’godes’ tjeneste: til at skabe et mere kunstnerisk og legende forhold til livet? – til at udtænke positive visioner for fremtiden? – og, på den helt store bane, til at løse de vigtigste problemer og udfordringer vi står overfor i verden i dag?

Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller til konferencen.

Vi samler forskere med speciale indenfor området og udøvende kunstnere i et helhedsorienteret program, der involverer teoretiske perspektiver, konkrete case stories, kunstneriske indslag, og indslag der involverer publikum. 

Der vil være oplæg af Lotte Darsø, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet; koreograf, danser og underviser Anne Külper; tidligere lektor ved Lunds Universitet og multikunstner, Dennis Persson; samt skuespiller Ole Lemmeke. Tovholder for dagen er Jens Christian Hermansen.

Der vil være god mulighed for spørgsmål undervejs.

Vel mødt til en begivenhedsrig weekend!

Program lørdag kl. 10-16.30

10:00 – 11.00 Velkomst og introduktion til weekenden: Martinus’ værk som en kreativ inspirationskilde v/ Jens Christian Hermansen

11.00 – 11.30 Pause inkl. øvelse

11.30 – 12.30 Fremtidens innovation bør tjene menneskeheden før økonomien v/ Lotte Darsø  

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.00 Walk & talk med spørgsmål

14.00 – 14.30 Opsamling og dialog med Lotte

14.30 – 15.00 Pause

15.00 – 16.00 Hvordan udvikler vi et kunstnerisk-skabende og legende forhold til livet? v/ Anne Külper

16.00 – 16.30 Dialog med Anne

Program søndag kl. 9-13

09.00 – 10.00 På vej mod en ’god’ kreativitet v/ Dennis Persson

10.00 – 10.30 Dialog med Dennis

10.30 – 10.45 Pause

10.45 – 11.45 Man kan ikke læse sig til at køre på cykel - noget om at finde sin kreativitet……igen v/ Ole Lemmeke

11.45 – 12.15 Dialog med Ole

12.15 – 13.00 Afslutning v/ alle

Online Reservation

Oplægsholderne

Lotte Darsø er PhD og lektor i kreativitet og innovation ved Institut for uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Hun har særligt fokus på den ’menneskelige faktors' betydning for ledelse og skabelse af innovation. Hun er primært aktionsforsker med henblik på at undersøge, forandre og forbedre praksis i samarbejde med praktikere

Anne Külper er koreograf, danser og underviser, men er også engageret i andre kunstarter bl.a. fotokunst. Hun er i dag en erfaren underviser og kursusholder i Martinus kosmologi i Danmark og Sverige.

Dennis Persson er tidligere lektor ved Lunds Universitet, hvor han har forsket indenfor sundhedsvidenskab. Han har haft særligt fokus på kreativitet og fænomenet ’flow’ i tilknytning til sundhed og til skabelse af værdi og mening i hverdagslivet. Derudover er han skulptør og billedkunstner.

Ole Lemmeke er skuespiller. Han har en livslang erfaring indenfor teater, film, tv, radio, oplæsning og undervisning.

Jens Christian Hermansen er PhD i sociologi og ekstern lektor ved Københavns Universitet. Han er koordinator for konferencerne på Martinus Institut og Martinus Center Klint.